Smarta elnät

Posted on: 2021-08-23

Just nu sker stora satsningar och uppdateringar runt om i världen på att förnya elnäten. Den nya typen av elnät, som kallas smarta elnät, ändrar sättet vi kommer att distribuera och konsumera el. Den kan även ändra sättet hur vi tänker på el i framtiden.

Det smarta elnätet säkerställer att användarna alltid har el på ett kostnadseffektivt och miljömässigt hållbart sätt. Det det sker genom integration och information från alla som är anslutna till nätet. Det gäller då elproducenter, elkonsumenter och sådana som är både och. Utifrån den information som samlas in sker en analys och aktioner tas utifrån den. Det gör det möjligt att balansera utbud och efterfrågan på el trots att stora delar av elproduktionen kommer att variera med väder och vind.

Viktiga punkter ett smart elnät ska kunna hantera:

  • Väderberoende källor som vind- och solkraft
  • Efterfrågan av förnybar och prisvärd el
  • Lagring av el när tillgången är hög och efterfrågan låg
  • Utbyggda laddningsmöjligheter för eldrivna fordon

Förväntningarna är också att det smarta elnätet skapar en plattform för nya energirelaterade tjänster att växa fram.

En stor utmaning är att tillgodose den ökade efterfrågan på energi samtidigt som man ska komma tillrätta med klimatproblemen. Ska vi kunna dra ner på användandet av fossila bränslen måste tillgången på förnybar och väderberoende el öka. Det ställer helt nya krav på elnätet, vilket betyder att elnätet måste bli ”smartare”. Det smarta nätet måste också kunna hantera att kunder även är konsumenter och producenter och att laddningsinfrastruktur för olika typer av elfordon måste byggas ut.

Utmaningar för ett smart elnät:

  • Kapacitet – måste kunna tillgodose ökad efterfrågan på el i tillväxtregionerna
  • Tillförlitlighet – måste kunna leverera el när och var behovet finns
  • Flexibilitet – måste utnyttja förnybara energikällor effektivt
  • Effektivt – måste minimera förluster vid distributionen och vid användningen av el

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.