Katalog för hantverkare
Hitta snickare
Stort utbud av hantverkare
Hitta rörmokare
Färg och form
Heminredning

Radonsanering med radonduk

RST Radonstop är ett komplett system för att täta radongas från byggnadsmaterialet. Lösningen är kostnadseffektiv, miljövänlig och skapar en sund inomhusmiljö. Traditionellt sett har radonsanering i fastigheter ofta skett genom ventilation. Ventilationsmetoden är inte alltid den effektivaste och ett större ventilationsflöde innebär också mer uppvärmning, vilket påverkar den totala energikostnaden. Med RST Radonstop stoppas radongasen från byggmaterial såsom blåbetong. […]

Borrning av vattenbrunnar

Wikipedias benämning av vattenbrunn lyser så här: En vattenbrunn är ett grävt eller borrat borrat hål i marken ur vilket man utvinner vatten. Det finns två typer av vattenbrunnar grävd brunn och borrad brunn – där båda typerna har sina för- och nackdelar. Grävd brunn I Sverige är det mycket vanligt med grävda brunnar, som […]

När ska du välja bergvärme?

Bergvärme som uppvärmningssystem till fastigheten fungerar i de allra flesta fall, men det finns viss faktorer som avgör bergvärme är det bästa alternativet eller ej. Till stor del är det berggrunden under ditt hus som avgör om det passar med bergvärme eller inte. Olika typer av bergarter leder värme olika bra och grundvattenflödet varierar en […]