Säkerställ elförsörjningen vid nybyggnation

Vid större byggnationer av fastigheter och bostadsområden är det det givetvis viktigt att strömförsörjningen är välplanerad för att fungera klanderfritt under många år för de boende i området. Oavsett om det är solel eller någon annan källa som är tänkt att vara den primära källan för elektricitet är hela funktionen av en väl fungerande nätstation. […]

Att tänka på när du anlitar elektriker

Ska du anlita en elektriker är det viktigt att du har koll på att elföretaget du anlitar finns med i Elsäkerhetsverkets register. Som beställare av elinstallationstjänster har du en viktig roll som kravställare gentemot elföretaget. Utöver att säkerställa att företaget finns med i Elsäkerhetsverkets register ska du även kolla så att företaget dessutom är registrerat […]

Anlita snickare i Örebro

Bor du i Örebrotrakten och behöver renovera kök eller badrum, bygga uterum eller altan eller kanske byta tag eller fönster? Anlita då en snickare i Örebro för att utföra byggprojektet. Genom att anlita en professionell byggnadsarbetare kommer uppdraget slutföras snabbare, resultatet kommer att bli bättre och du slipper en hel del bekymmer och oro jämfört […]

Se över din radonhalt i hemmet

För att du ska känna att din familj bor tryggt och säkert i ert hus bör det så över om det på något sätt finns för höga radonhalter i antingen luften eller dricksvattnet. För att se om radonhalten är för hög krävs radonmätning. När det gäller radonmätning av inandningsluften sker det genom att så kallade […]

Byggmaterial i GAP

Äger du en industrifastighet som innehåller verksamhet som riskerar att byggnaden kommer i kontakt med kemikalier av olika slag måste bärande delar kunna stå emot detta. Det bästa alternativet för detta är att välja byggmaterial producerat i GAP (glasfiberarmerad plast). Är det material som överlägset bäst står emot saltvatten, oljor och olika typer av kemikalier. […]

Hyra skylift

Vanligt uttryck när man ska utföra ett arbeta på hög höjd är att man ska hyra skylift. Det man bör tänka på när det gäller skylift är att det är ett begrepp som innefattar ett flertal olika lifftyper. Den typ av lift man kanske oftast accessionerar med ordet skylift är så kallad släpvagnslift. En släpvagnslift […]

Borrning av vattenbrunnar

Wikipedias benämning av vattenbrunn lyser så här: En vattenbrunn är ett grävt eller borrat borrat hål i marken ur vilket man utvinner vatten. Det finns två typer av vattenbrunnar grävd brunn och borrad brunn – där båda typerna har sina för- och nackdelar. Grävd brunn I Sverige är det mycket vanligt med grävda brunnar, som […]