Byggmaterial i GAP

Äger du en industrifastighet som innehåller verksamhet som riskerar att byggnaden kommer i kontakt med kemikalier av olika slag måste bärande delar kunna stå emot detta. Det bästa alternativet för detta är att välja byggmaterial producerat i GAP (glasfiberarmerad plast). Är det material som överlägset bäst står emot saltvatten, oljor och olika typer av kemikalier. […]

Hyra skylift

Vanligt uttryck när man ska utföra ett arbeta på hög höjd är att man ska hyra skylift. Det man bör tänka på när det gäller skylift är att det är ett begrepp som innefattar ett flertal olika lifftyper. Den typ av lift man kanske oftast accessionerar med ordet skylift är så kallad släpvagnslift. En släpvagnslift […]

Borrning av vattenbrunnar

Wikipedias benämning av vattenbrunn lyser så här: En vattenbrunn är ett grävt eller borrat borrat hål i marken ur vilket man utvinner vatten. Det finns två typer av vattenbrunnar grävd brunn och borrad brunn – där båda typerna har sina för- och nackdelar. Grävd brunn I Sverige är det mycket vanligt med grävda brunnar, som […]