Författare: tendobygg

Rena sjö- och havsvatten till dricksvatten

Sommarstugor och hus vid sjöar och vid Östersjökusten kan dra stor nytta av omvänd osmos-teknik för vattenrening. Detta gäller kanske särskilt under sommarmånaderna, när många människor tillbringar tid i sina stugor och hus och dricker vattnet direkt från kranen. Då är det viktigt att vattnet är säkert att dricka och använda för matlagning och personlig […]

Låna för att kunna renovera

Ska du göra en mindre eller större renovering på eller i ditt hus kan det ibland vara nödvändigt att använda sig av extern finansiering av projektet. Krävs det ett större lån kanske det går att teckna ett nytt lån på huset, men det kan i många fall kännas lite onödigt i de fall lånesumman är […]

Fördel med radontapet

För den som genomfört radonmätning i sin bostad och dessutom fått bekräftat att inomhusluften innehåller för höga halter av radongas krävs en effektiv radonsanering. När radonet finns i marken under huset placeras ofta strategiska fläktar som drar bort luften från huset. Fläktar och ventilation används även ofta om radonen finns i väggarna som då oftast […]

Lägga marksten

Står du i startblocken för att lägga marksten? Är kommer lite tips för vad du bör tänka på och hur du ska göra. Mät ut och markera den yta som ska stenläggas. För att ge stöd åt plattorna eller stenarna längst ut på långsidorna, breddar du bärlagret med motsvarande en plattrad på varje sida. Spänn […]

Bergvärme för maximal komfort

Bergvärme är ett passivt system där värme tas upp ur marken och nyttjas som värmekälla till en värmepump. För att utvinna värmen borras en 100–300 meter djup så kallad energibrunn (beroende på energiuttagets storlek) på din tomt eller mark. Energibrunnen förses sedan med en kollektor som är fylld av köldbärarvätska som cirkulerar och hämtar värme från […]

Dags att renovera kök?

Är det dags att renovera köket är det viktigt att tänka igenom alla moment ordentligt, då det inte alltid är så enkelt att justera när allt redan är klart. En sak som är värt att fundera på är elektroniken i köket. Det finns många maskiner som underlättar vardagen för den stressade småbarnsföräldern. Tänk över behoven […]

Arbeta med betong

Betong är mer än det robusta material du kanske tänker på först. För rätt ändamål kan det vara vackert kan enkelt användas till många av de saker du själv kan gjuta. Utöver detta är det är det ett billigt materialet samtidigt som det är mycket slitstarkt. Viktigt att tänka på när du arbetar med betong är att […]

Att välja rätt uppvärmningssystem

Är du fastighetsägare och ska installera nytt uppvärmningssystem finns det en hel del olika alternativ att fundera på och försöka hitta det som passar bäst för just dig. Några olika uppvärmningsalternativ är följande: Bergvärme Jordvärme Luft-luft Luft-vatten Elvärme Fjärrvärme Solvärme Pellets Ved De olika systemen kräver olika grad av investeringskostnader och även olika grad av löpande kostnader […]

Att tänka på när du ska bygga friggebod

En friggebod är en mindre komplementbyggnad till din ordinarie fastighet och byggnationen av en sådan kräver inte bygglov. Trots det finns det en del andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda. Du får utan bygglov bygga en eller flera friggebodar i närheten av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten […]

Bli brunnsborrare

En yrkesgrupp där det finns stora förutsättningar för att få jobb är brunnsborrare eller brunnstekniker. Det är i stora drag ett utomhusyrke som kräver en bra förmåga att hitta lösningar för problem som kan uppstå under arbetets gång. En brunnsborrare borrar brunnar för att antingen få dricksvatten eller värme. Utrustning är i stora drag mobila borriggar och […]