Att tänka på när du ska bygga friggebod

Posted on: 2022-04-23

En friggebod är en mindre komplementbyggnad till din ordinarie fastighet och byggnationen av en sådan kräver inte bygglov. Trots det finns det en del andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda.

Du får utan bygglov bygga en eller flera friggebodar i närheten av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara överstiga än 15 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till nock får inte överstiga 3 meter.

En friggebod är ett kompletterande byggnad till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste därför finnas ett bostadshus på tomten när du börjar bygga din friggebod. Friggeboden ska dessutom vara fristående och får inte byggas ihop med en annan byggnad.

Om du vill placera friggeboden närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet rekommenderas vara skriftligt.

Friggeboden ska ha lämpligt utseende när det gäller form, färg och material kan exempelvis användas som uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller båthus. Det som är det viktiga är att den används som ett komplement till ett bostadshus.

Intressant är att rätten att uppföra en friggebod inte begränsas av några planbestämmelser i detaljplan. Det betyder att du till exempel får uppföra en friggebod även på prickmark, som normalt inte får bebyggas, och oavsett vad detaljplanen anger om hur stor area på varje tomt som får bebyggas.

Om du vill bygga din friggebod nära hav, sjö eller vattendrag krävs vanligtvis strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Kontakta byggnadsnämnden för mer information. Vill du uppföra en friggebod som kan påverka trafiksäkerheten i närheten av en allmän väg krävs tillstånd från länsstyrelsen för att . Detta gäller endast utanför detaljplanelagt område.

Är du osäker är det alltid bra att kontakta byggnadsnämnden i din kommun innan du börjar bygga. De kan svara på om du får uppföra en friggebod på den plats och på det sätt som du har tänkt dig. Anlitar du ett byggföretag för byggnationen går det givetvis att rådfråga även dem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.